Home
 GŁÓWNA     PROCES KOŚCIELNY      ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI      ZESPÓŁ      KONTAKT      DO POBRANIA      MEDIA

Zespół Kancelarii Prawa Kanonicznego KANONISTA składa się z doświadczonych prawników - kanonistów, adwokatów kościelnych, którzy prowadzą praktykę adwokacką w wielu Sądach Kościelnych w Polsce.

Niezależnie od naszego doświadczenia i wiedzy, zawsze otwarci jesteśmy na wszelkie krytyczne i cenne uwagi i wskazówki sędziów kościelnych oraz przedstawicieli nauki prawa kanonicznego w Polsce (za które w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy), a także samych stron, którym prowadzimy procesy o nieważność małżeństwa. Zawsze chcemy pozostać w pełni otwarci i elastyczni, by nie wpaść w schematy i rutynę.

W swojej działalności, czy to z zakresu prawa kanonicznego, czy polskiego zawsze stawiamy na proste i możliwie najbardziej przejrzyste rozwiązania nie popadając w zachwyt nad najbardziej skomplikowanymi konstrukcjami prawnymi.

Trzon składu Kancelarii stanowią:

Marcin Krzemiński     oraz     Jolanta Ogorzałek Krzemińska

MARCIN KRZEMIŃSKI
adwokat kościelny
radca prawny
doradca restrukturyzacyjny
m.krzeminski(at)kanonista.com
tel. +48 0 509 587 213

Marcin Krzemiński jest adwokatem kościelnym stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy sądach kościelnych Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Sandomierskiej, Diecezji Płockiej oraz Diecezji Włocławskiej.

Pan Marcin Krzemiński kończył studia z zakresu prawa oraz prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie.

Po zakończeniu studiów kanonicznych przystąpił i pozytywnie złożył egzamin licencjacki będący odpowiednikiem ukończonej aplikacji adwokackiej w prawie polskim, co otworzyło mu drogę do wykonywania zawodów prawniczych w Kościele Katolickim.

>> Diploma licentiae <<

Marcin Krzemiński, realizując swą pasję jaką nieustannie pozostaje sfera prawa kanonicznego, otrzymał nominację do pełnienia zadania adwokata stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z rąk:

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej, w tym głównie z zakresu polskiego prawa rodzinnego oraz prawa wyznaniowego, Marcin Krzemiński ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego.

>> Radca prawny <<

Doświadczenie w zakresie prawa polskiego zdobywał w jednej z największych kancelarii w Lublinie, a mianowicie w Lubelskiej Korporacji Prawniczej, a także w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, w kancelarii adwokackiej Adwokata Piotra Stączka w Warszawie jak również jako wykładowca Zamiejscowym Wydziale Nauk Społecznych filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Marcin Krzemiński, w ramach swej działalności naukowej jest autorem ponad dwudziestu publikacji z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania osób prawnych w prawie polskim oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych (przykładowe publikacje: Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r. IV CKN 88/00, Prawo Bankowe 2005, nr 10, s. 20 - 30; Waloryzacja świadczeń zakładu ubezpieczeń w orzecznictwie Sądu Najwyższego (1), Gazeta Ubezpieczeniowa 2005, nr 31, 32, 33; Umowa Ubezpieczenia jurysdykcja szczególna w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001, Gazeta Ubezpieczeniowa 2005, nr 29).

Marcin Krzemiński, jako osoba świecka, zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jego praktyki znajduje się także szeroko pojmowana problematyka prawa wyznaniowego oraz cywilnego i rodzinnego.
JOLANTA OGORZAŁEK KRZEMIŃSKA
adwokat kościelny
radca prawny
doradca restrukturyzacyjny
j.ogorzalek(at)kanonista.com
+48 0 505 540 220

Jolanta Ogorzałek Krzemińska jest adwokatem stron w sprawach o_stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim oraz Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej.

Jolanta Ogorzałek Krzemińska pochodzi z Beskidu Sądeckiego. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo oraz prawo kanoniczne.

Po zakończeniu studiów kanonicznych i obronie pracy magisterskiej, przystąpiła i pomyślnie złożyła egzamin licencjaci stanowiący odpowiednik aplikacji adwokackiej w prawie polskim.

>> Diploma licentiae <<

W dalszej kolejności otrzymała nominację do pełnienia zadania adwokata stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z_rąk:

Celem zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej, w tym głównie z zakresu polskiego prawa rodzinnego, Pani Jolanta Ogorzałek Krzemińska ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Biskupim Diecezji Tarnowskiej, Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL sekcji prawa cywilnego, Sądzie Rejonowym Wydziale Cywilnym w Nowym Sączu, jako in hous lawyer w przedsiębiorstwie budowlanym należącym do grupy Polskie Składy Budowlane S.A. oraz w Kancelarii J. Bienias i Partnerzy Radcowie Prawni w Warszawie.

Pani Jolanta Ogorzałek Krzemińska jest autorką artykułów z zakresu prawa wyznaniowego zamieszczanych w Monitorze Prawnym Proboszcza.

Jolanta Ogorzałek Krzemińska, jako osoba świecka, zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jej praktyki znajduje się także prawo rodzinne i opiekuńcze.

   

GŁÓWNA   PROCES KOŚCIELNY   ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI   ZESPÓŁ    KONTAKT   DO POBRANIA  MEDIACopyright Kanonista All Rights Reserved