Home
 GŁÓWNA     PROCES KOŚCIELNY      ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI      ZESPÓŁ      KONTAKT      DO POBRANIA      MEDIA

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO

Unieważnienie małżeństwa kościelnego tj. unieważnienie ślubu w Kościele Katolickim, to procedura której celem jest uzyskanie w Sądzie Kościelnym prawnego i formalnego potwierdzenia, iż dane małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Chcąc rozpocząć sprawę o unieważnienie małżeństwa kościelnego należy w pierwszej kolejności złożyć pozew o unieważnienie małżeństwa tzw. skargę powodową. Po złożeniu pozwu, Sąd Kościelny wezwie strony celem zawiązania przedmiotu sporu w sprawie o unieważnienie małżeństwa. Przedmiot sporu wyznacza zakres jakie sąd będzie rozpatrywał powody unieważnienia małżeństwa.

Wśród przyczyn unieważnienia małżeństwa najczęściej pojawiają się wady zgody małżeńskiej, które dotyczą przyczyn natury psychicznej. W procesie o unieważnienie ślubu kościelnego sąd kościelny przesłuchuje świadków oraz zleca biegłemu psychologowi sporządzenie stosownej opinii psychologicznej. Biegły w sprawie o unieważnienie małżeństwa ma za zadanie zbadać od strony psychologicznej obie strony i wydać swoją opinię. Po złożeniu do akt postępowania opinii przez biegłego sąd kościelny wydaje wyrok. Unieważnienie małżeństwa w pierwszej instancji, które nie zostanie zaskarżone w terminach przewidzianych dla apelacji daje możliwość zawarcia małżeństwa w przyszłości.GŁÓWNA   PROCES KOŚCIELNY   ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI   ZESPÓŁ    KONTAKT   DO POBRANIA  MEDIACopyright Kanonista All Rights Reserved