Home
 GŁÓWNA     PROCES KOŚCIELNY      ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI      ZESPÓŁ      KONTAKT      DO POBRANIA      MEDIA

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa rozpoczyna się od złożenia przez stronę powodową prawidłowo sporządzonej skargi powodowej. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego w Kościele Katolickim trwa przeciętnie ok. 2 - 3 lata. Po zmianach prawa wprowadzonych przez Ojca Świętego Franciszka, proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie wymaga już dwóch instancji. Do uzyskania pozytywnego wyroku wystarcza, by stwierdzenie nieważności małżeństwa zostało orzeczone przez jeden sąd, a żadna ze stron, w tym Obrońca Węzła Małżeńskiego, nie złoży żadnej apelacji. Po upływie okresu na złożenie apelacji, sąd wydaje dekret wykonalności wyroku, w którym orzeczono stwierdzenie nieważności małżeństwa. W praktyce dekret taki wydawany jest zazwyczaj w przeciągu ok. 2 - 3 miesięcy od chwili doręczenia wyroku stronie, bowiem sąd musi oczekiwać na spóźnione doręczenia ewentualnych apelacji przez pocztę.

Po uzyskaniu stwierdzenia nieważności małżeństwa strony uzyskują możliwość zawarcia małżeństwa w przyszłości w Kościele Katolickim. Pozytywny wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa przesyłany jest bowiem przez Sąd z urzędu do właściwej parafii, gdzie proboszcz dokonuje w księgach parafialnych adnotacji, iż w odniesieniu do danej osoby sąd kościelny stwierdził nieważność małżeństwa, co oznacza, iż od strony prawnej małżeństwo wskutek wyroku sądu kościelnego zostało uznane za nieważne.GŁÓWNA   PROCES KOŚCIELNY   ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI   ZESPÓŁ    KONTAKT   DO POBRANIA  MEDIACopyright Kanonista All Rights Reserved