Home
 GŁÓWNA     PROCES KOŚCIELNY      ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI      ZESPÓŁ      KONTAKT      DO POBRANIA      MEDIA


O kancelarii

Wokół procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa narosło wiele nieporozumień, które wynikają głównie z braku rzetelnych informacji.

W pierwszej kolejności należy bardzo mocno podkreślić, że w Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów (błędne są więc określenia typu: rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa czy unieważnienie sakramentu małżeństwa), można natomiast w określonych przez prawo kanoniczne sytuacjach starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa bądź o dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego. Po pozytywnym zakończeniu procesu dla obu stron otwiera się możliwość ułożenia sobie życia w_związku małżeńskim zgodnie z własnym sumieniem i nauką Kościoła.

Celem założycieli Kancelarii Prawa Kanonicznego KANONISTA jest wyjście naprzeciw potrzebom osób znajdującym się w trudnej sytuacji, często pozostającym w związkach niesakramentalnych, które zamierzają lub już są w trakcie sprawy o nieważność małżeństwa ... więcej


Adwokaci

Nasi adwokaci kościelni oferują Państwu fachową i kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Trybunałami Kościelnymi w całej Polsce, a niejednokrotnie także poza jej granicami.

Prawnicy z Naszej Kancelarii, adwokaci i radcowie prawni prowadzą także wszystkie sprawy rodzinne z zakresu prawa polskiego (rozwód, separacja, sprawy majątkowe między małżonkami, sprawy alimentacyjne, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej itp.). Choć sprawy np. o rozwód cywilny nie mają wpływu na procesy o nieważność małżeństwa, to jednak z uwagi na ograniczone możliwości Sądów Kościelnych w zakresie postępowania dowodowego, niejednokrotnie prowadząc sprawy rodzinne pozyskujemy cenne dowody potrzebne w procesach kościelnych.

W skład naszego zespołu wchodzą mianowani adwokaci kościelni prowadzący indywidualną praktykę w poszczególnych Sądach Kościelnych w Polsce, a mianowicie:

     Marcin Krzemiński, radca prawny, adwokat kościelny w Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Płockiej ... więcej

     Jolanta Ogorzałek Krzemińska, radca prawny, adwokat kościelny w Archidiecezji Warszawskie ... więcej

Kontakt
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Treść:
 

KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO

Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro
00 - 582 Warszawa

tel.: (22) 375 73 80
tel.: (22) 375 73 81
kom.: 509 587 213
kom.: 505 540 220

kanonista(at)kanonista.com

Aktualności

J. E. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz przedłużył adwokatowi kościelnemu, Jolancie Ogorzałek Krzemińskiej nominację do pełnienia zadania adwokata przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim ... więcej

J. E. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz przedłużył adwokatowi kościelnemu, Marcinowi Krzemińskiemu nominację do pełnienia zadania adwokata przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim ... więcej

J. E. Prymas Polski Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak udzielił adwokatowi kościelnemu, Marcinowi Krzemińskiemu nominacji do pełnienia zadania adwokata przy Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie ... więcej

J. E. Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki udzielił adwokatowi kościelnemu, Marcinowi Krzemińskiemu nominacji do pełnienia zadania adwokata przy Sądzie Biskupim Diecezji Płockiej ... więcej

Konsultacje w Kancelarii oraz spotkania w innych miastach

Adwokaci i kanoniści z Kancelarii Prawa Kanonicznego KANONISTA prowadzą zazwyczaj raz w miesiącu spotkania z zainteresowanymi osobami w różnych miastach w Polsce. Pierwsza konsultacja ma na celu ustalenie czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Podczas konsultacji:

  1. Omawiamy cały okres znajomości przedślubnej i cały czas trwania małżeństwa by ustalić czy istnieją podstawy do prowadzenia procesu
  2. Ustalamy właściwy Sąd Kościelny
  3. Omawiamy kwestie dowodowe, a mianowicie: udział obu stron w procesie i wynikające stąd konsekwencje dla sprawy (zwłaszcza problem udziału lub braku udziału strony pozwanej), udział świadków, pomocne dokumenty (np. listy, pamiętniki, notatki, akta sprawy rozwodowej cywilnej);
  4. Przedstawiamy przebieg procesu z uwzględnieniem specyfiki Trybunału, w którym będzie mógł się toczyć proces w omawianej sprawie
  5. Wyjaśniamy istotę ustalonego tytułu nieważności małżeństwa

Po spotkaniu, w ramach podsumowania spotkania przesyłamy drogą elektroniczną materiały potrzebne do przygotowania się do prowadzenia procesu. Każda konsultacja trwa ok. 2 godziny.

Celem przygotowania się do konsultacji zachęcamy do przeczytania, a jeśli to możliwe również opisania i przesłania drogą e mail opisu sprawy według schematu pytań, który można pobrać tutaj

Komunikat

Z uwagi na często pojawiające się nadużycia, prosimy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy prawnej przy prowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa o dokładne sprawdzanie osób i kancelarii świadczących usługi w tym zakresie. Niejednokrotnie "anonimowe kancelarie" czy_"rzekomi prawnicy" nie mają żadnych uprawnień a często także podstawowej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego obiecując przy tym "rozwód kościelny" czy_"unieważnienie sakramentu małżeństwa".

By uniknąć nieprzyjemności, warto zatem ŻĄDAĆ okazania dekretu nominacyjnego do pełnienia zadania adwokata lub przynajmniej przedłożenia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów kanonicznych oraz tzw. Diploma licentiae, co upoważnia do wykonywania zawodów prawniczych w Kościele ... więcej


GŁÓWNA   PROCES KOŚCIELNY   ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI   ZESPÓŁ    KONTAKT   DO POBRANIA  MEDIACopyright Kanonista All Rights Reserved   
Wykonanie ComWeb

Kancelaria prawna Warszawa. Stwierdzenie nieważności małżeństwa, prawo kanoniczne, adwokat Warszawa, woj. mazowieckie.
Rozwód Warszawa, alimenty. Kontakty z dzieckiem, podział majątku. Czy jest coś takiego jak rozwód kościelny? Mówimy tu raczej o czymś takim jak unieważnienie małżeństwa kościelnego lub stwierdzenie nieważności małżeństwa niż o rozwodzie kościelnym